21
mar 14

Test podwójny

Test podwójny

Dowiedziałaś się przed momentem, że zostaniesz mamą? Super! Rozważ przeprowadzenie badań prenatalnych. Dzięki tym badaniom będziesz posiadała pełne przekonanie, że urodzisz zdrowe maleństwo. Badania prenatalne zostały podzielone na dwie grupy: badanie nieinwazyjne oraz inwazyjne. Za pośrednictwem badań prenatalnych wykrywa się wszelakie większość wad wrodzonych jak również pozwalają one wyznaczyć najbardziej racjonalny sposób ich kurowania po porodzie, a nawet podczas ciąży. Pierwszą grupę badań stanowią badania inwazyjne, które wymagają pobranego materiału np. w przypadku amniopunkcji płynu owodniowego, pozostała kategoria to badania oparte na wynikach badań usg lub krwi badanej. Jednym z przykładowych badań nieinwazynych jest test PAPP-A. Test ten powinno przeprowadzać się w pierwszym trymestrze ciąży między 10 a 14 tygodniem ciąży. Zasadniczym zamierzeniem tego testu jest detekcja potencjalnych niepoprawności w czasie rozwoju płodu, a w szczególności wad genetycznych. Badanie to wykonuje się na materiale pobranym od matki. W laboratorium przeprowadza się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. Ten test charakteryzuje się wysoką skutecznością analizy. Następnym przykładem badania prenatalnego nieinwazyjnego jest test podwójny. To badanie na ogół zalecany bywa ciężarnym w pierwszym trymestrze ciąży i oznaczany jest z surowicy krwi. Badanie to złożone jest z takich czynności jak: pobranie i analiza materiału do testów od ciężarnej (surowica), zrealizowanie szczegółowego wywiadu lekarskiego, gruntowna analiza zdobytych w następstwie testu rezultatów jak również przedstawienie wszelkich atrybutów badania podczas rozmowy badaną. Zapraszamy wszystkie ciężarne pacjentki do wykonania ww. testów.


06
wrz 13

Badanie ciążowe

Badanie ciążowe

Jeśli sporządziłaś test ciążowy z wynikiem pozytywnym to najprawdopodobniej jesteś w ciąży. W celu potwierdzenia tego stanu musisz skontaktować się z ginekologiem, który wykona odpowiednie badania.Najszybszym, a równocześnie najbardziej wiarygodnym badaniem jest sprawdzenie stanu hormonu HCG we krwi ciężarnej. Nie jest to badanie drogie, czy zawiłe, a rezultaty możesz dostać już w kilka godzin od momentu pobrania materiału. Właściwym momentem na wykonanie badania lekarskiego to czas między 4, a 6 tygodniem ciąży. W tym terminie badanie ultrasonograficzne potwierdzi istnienie ciąży, wcześniej może niestety nic nie znaleźć. Wszystkie przeprowadzone badania wpisuje się do karty ciąży. Jeden z kluczowych dokumentów, jakie odbiera kobieta ciężarna, jest książeczka ciążowa. Książeczka ta powinna zostać niezwłocznie założona przez lekarza po stwierdzeniu istnienia ciąży.. W książeczce umieszcza się wszelkie dane odnośnie przebiegu ciąży, ale także wyznaczany jest przypuszczalny okres porodu, informacje dot. ciężarnej, informacje o wcześniejszych ciążach itd. A jak przebiega poród? Poród składa się z 4 etapów. W czasie porodu pacjentka przebywa na bloku porodowym.Podczas pierwszego etapu będą doskwierać Ci bolesne skurcze, za pomocą których zachodzi rozwieranie szyjki macicy. Do twojego brzucha będzie podpięte KTG, które obrazuje siłę skurczy oraz sprawdza się funkcje życiowe dziecka. Następny okres zaczyna się w momencie, kiedy jest już pełne rozwarcie szyjki macicy, które uzyskało szerokość 10 centymetrów. Zaraz po narodzeniu noworodka przytulisz go do siebie. Jest to najwspanialszy moment. Następnie zostanie ono zabrane przez lekarza celem zbadania, określenie skali Apgar, zważenia, zmierzenia. Trzeci okres porodu to urodzenie łożyska, a potem zszycie krocza. W ostatnim etapie porodu pacjentka przebywa na sali poporodowej w celu obserwacji możliwych komplikacji. Ten etap kończy poród.


17
sie 13

Badania prenatalne

Badania prenatalne

Jeżeli jesteś w ciąży i pragnęłabyś stwierdzić czy z Twoim maluszkiem jest wszystko dobrze, możesz wykonać badania prenatalne, które powinny rozwiać większość Twoich wątpliwości.Celem testów prenatalnych jest ustalenie defektów płodu we wstępnym czasie ciąży. Badania prenatalne podzielone zostały na dwie grupy: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do testów nieinwazyjnych możemy zaliczyć: ultrasonografia 4D, badanie przepływu, test podwójny i test potrójny. Do badań inwazyjnych można zaliczyć takie badania jak biopsja kosmówki czy amniopunkcja. Badanie usg w ciąży to test, który ma na celu sprawdzenie prawidłowości rozwoju płodu w stopniowych fazach ciąży. Polega ono na wykonaniu z wykorzystaniem fal ultradzwiękowych zdjęcia dziecku rozwijającemu się w brzuchu mamy. Dzięki badaniu usg można stwierdzić płeć i bieżącą masę płodu, stopień zaawansowania ciąży, możemy także określić czy rozwój dziecka przebiega w sposób prawidłowy czy występują jakieś komplikacje.Po raz pierwszy badanie USG wykonuje się w w czasie pierwszego trymestru ciąży i ma ono na celu diagnozę anatomii płodu (wiek ciążowy, ocenę czynności FHR i inne). Kolejne badania wykonuje się w II i III trymestrze ciąży, i pozwalają one w sposób wierny wskazać budowę anatomiczną dziecka. Na ogół nie jest konieczne wykonywanie więcej niż kilka podanych wyżej badań usg podczas trwania całej ciąży, jednak w wypadku wystąpienia nieprawidłowości wykonuje się uzupełniające badania specjalistyczne. Rekomenduje się ażeby badania te były wykonane w trzech etapach, to znaczy pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, 18-23 t.c. oraz około 30 t.c.Po zrealizowanym badaniu pacjent odbiera zdjęcie oraz opis usg. Na dzień dzisiejszy są łatwo dostępne i w zależności od rodzaju, ich cena może wynieść od 100 do 200 zł.