20
sie 14

SKYEYE

SKYEYE

Firma Skyeye zajmuje się kreowaniem numerycznych modeli powierzchni, ortofotomap, map wektorowych, opracowań. Dane przestrzenne, które są podstawą do wytworzenia wymienionych produktów pozyskiwane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu zaopatrzonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują użytek w ochronie środowiska, branży budowlanej, drogowej, górnictwie, administracji publicznej. Doskonale sprawdzają się jako instrument do kontrolowania zmian w środowisku, są znakomitym instrumentem promocji.

Jednym z produktów oferowanych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami uzyskiwanymi w sposób tradycyjny. Ortofotomapa jest obrazem obszaru, który powstaje po przetworzeniu zespołu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia używane do tworzenia fotomap wykonywane są przy użyciu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, dzięki czemu nie są zakłócone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze czytelne. Duże znacznie ma dodatkowo fakt, że koszt wykonania nalotu przy użyciu drona nie jest znaczny, a jedynym zastrzeżeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym artykułem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób precyzyjny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, wykorzystywane są w szczególności przy tworzeniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, również w górnictwie czy przy projektowaniu konstrukcji hydrotechnicznych.

Firma oferuje również usługi kartograficzne, kreuje plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.


24
lis 13

Pogrzeb Toruń

Pogrzeb Toruń

Kremacja zwłok to forma pochówku zwłok wykorzystywana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Obecnie do kremacji stosuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest nadzwyczaj popularna w Japonii. W Polsce ten rodzaj pogrzebu stanowi bez mała 7% wszystkich pochówków. Przypuszczalnie wynika to z faktu, że kremowanie zwłok nie jest co prawda zabronione przez kościół katolicki, jednak tradycja chrześcijańska nie zachęca do kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej oferują możliwość spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje trzymania urny z prochami w miejscu odmiennym niż cmentarz, czy też rozrzucania prochów. Zgodnie z regulacją, urnę z prochami zmarłego trzeba złożyć w grobie urnowym, niszy bądź też zwykłym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu także na życzenie bliskich zmarłego planuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to dodatkowo pomoc przy planowaniu tradycyjnej uroczystości pogrzebowej, usługi transportowe dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport ciała na obszarze miasta oraz na terenie całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach adekwatnie z nakazami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien dostarcza także nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to następna usługa polegająca na jednorazowym lub regularnym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.