01
lut 18

Studia medyczne na Ukrainie

Studia medyczne na Ukrainie

Jesteśmy firmą zajmującą się obszerną usługą pomocy w podjęciu się studiów na Ukraińskich Uniwersytetach Medycznych w Tarnopolu, Winnicy a także Iwano-Frankiwsk, na wielu kierunkach medycznych, takich jak medycyna, lekarsko-dentystyczny bądź farmacja. Oferowana pomoc zaczyna się od doradztwa w kierunku wytypowania właściwego Uniwersytetu. Kolejnym etapem jest przetłumaczenie dla Państwa przez tłumacza wszelkich niezbędnych do rekrutowania dokumentów, zapewnienie korzystnego wyniku rozmowy rekrutacyjnej i po zakwalifikowaniu się na wymarzony kierunek wsparcie w wywiązaniu się z pozostałych formalności, jak chociażby opłacenie opłaty za studia. W ramach naszych usług organizujemy personalne zaproszenie wizowe a ponadto opłacenie wszelkich odpłatności związanych z rekrutacją. Co więcej, oferujemy dodatkowo wsparcie w transporcie na miejsce a także wystawieniu papierów umożliwiających na zostanie na Ukrainie (meldunek i dowód osobisty),jak również wynajęciu mieszkania na okres odbywania studiów. Co ważniejsze po przyjeździe na miejsce pilotujemy nie tylko po wiosce uniwersyteckiej, pokazując najbardziej kluczowe obiekty i objaśniając obowiązujące tam reguły, lecz także po całym mieście, tak by od samego początku pobyt w dotychczas nieznanym miasteczku był jak najłatwiejszy. Aranżujemy dodatkowo spotkanie zapoznawcze z innymi studiującymi i udzielamy pomocy w odczytaniu planu dotyczącego zajęć. Proponowana przez naszą firmę pomoc trwa przez cały rok akademicki i obejmuje też problemy zwykłej egzystencji, jak przykładowo podłączenie do sieci.


06
sie 14

Studia budownictwo

Studia budownictwo

Poszukując dalszej drogi rozwoju, należy zastanowić się nad studiami na kierunku budownictwo. Jest to najbardziej poszukiwany kierunek dający szansę ciekawego zatrudnienia. Będąc inżynierem budownictwa łatwiej zostać zatrudnionym. Na studiach można zdobyć wiedzę praktyczną związaną z zagadnieniami inżynierskimi z branży budowlanej. Także wiedza na temat administracji i prawa stanowią część studiów na tym kierunku. EUST w Radomiu wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i od kilku lat prowadzi studia na kierunku Budownictwo. Studenci zdobywają wiedzę z przedmiotu budownictwa ogólnego, komunikacyjnego w tym np. dróg szynowych czy budownictwa energooszczędnego. W sytuacji gdy naszego kandydata interesuje wykonawstwo, nadzory budowlane, materiały budowlane czy założenie indywidualnej firmy budowlanej dobrym kierunkiem będzie budownictwo ogólne. Aktualnie w Polsce wykonuje się dużo dróg, z tego powodu przyszli studenci wybierają kierunek – budownictwo komunikacyjne. Często firmy budowlane poszukują specjalistów z umiejętnościami w zakresie dróg czy robót szynowych. Nowością jest specjalizacja budownictwo energooszczędne, gdzie studenci zdobywają umiejętności w zakresie technologii wznoszenia energooszczędnych budynków zgodnych z rozwojem zrównoważonym. EUST daje możliwość uzyskania tytułu inżyniera budownictwa z z dowolną specjalnością. Po ukończeniu studiów inżynierskich jest możliwość studiowania studiów magisterskich na terenie całego kraju. EUST współpracuje z Mazowiecką Izbą Inżynierów Budownictwa, w której warto ubiegać o uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Przyszły absolwent kończący Uczelnię Społeczno-Techniczną będzie bardzo dobrze przygotowany do kierowania wykonawstwem robót budowlanych. Szkoła posiada uprawnienia od wielu lat w Radomiu. Znani wykładowcy z wiodących ośrodków w kraju bardzo dobrze przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie inżyniera przez 7 semestrów trwania studiów inżynierskich. Opłaty są wyjątkowo niskie – już od 1500 złotych za semestr.


09
mar 14

Prace dyplomowe przykładowe

Prace dyplomowe przykładowe

Prace inżynierskie mające charakter badawczy bywają interesujące i bardziej użyteczne niż prace magisterskie, które przygotowano jedynie na podstawie literatury przedmiotu. Coraz rzadziej promotorzy dopuszczają do obrony prace magisterskie bazujące wyłącznie na źródłach literaturowych. Współcześnie w środowisku uniwersyteckim kładzie się nacisk na aspekt praktyczny prac podyplomowych, czyli sposobność wyciągniętych w procesie badawczym wniosków w praktyce życia gospodarczego lub studenckiego. Innymi słowy, wnioski z części empirycznej pracy powinny być przydatne dla studentów (np. inspirować do zainicjowania badań własnych lub podmiotów gospodarczych (np. optymalizacja i usprawnienie problemów zdiagnozowanych w trakcie badań). Osobną kwestią pozostaje problem z pozyskaniem danych pierwotnych. Studenci piszący przykładowe prace magisterskie często spotykają się z odmową wykonania pomiarów w organizacji. Z lekka mniejszym sprzeciwem w dostępie do danych spotykają się studenci pracujący w konkretnej przedsiębiorstwie. W takich warunkach wyłącznym sensownym wyjściem jest skorzystanie z ogólnodostępnych danych wtórnych (np. sprawozdań spółek), czy baz danych statystycznych. W ostateczności można zwrócić się o pomoc w pozyskaniu danych do wyspecjalizowanej firmy ankieterskiej lub zlecić wykonanie badań serwisom świadczącym usługę określaną mianem „pisanie prac”. W ich ofercie można odnaleźć poglądowe prace magisterskie, spisy treści pracy inżynierskiej.

Tematy dyplomowe wzorcowe w części teoretycznej redagowane są na bazie literatury przedmiotu. Zestawienie literaturowe pracy magisterskiej powinno zostać pogrupowane na literaturę, czasopisma, wykaz dokumentów prawnych, netografię i źródła inne (np. raporty, ekspertyzy). Tematy dyplomowe pisane na podstawie nieaktualnych źródeł tracą na jakości. W sklepie sprzedawane są tematy z różnych dyscyplin wiedzy.